(+90) 212 631 00 02 / (+90) 537 591 32 21
11
Tem

CIF Teslim Şekli Nedir?

CIF Teslim Şekli Nedir

CIF Teslim Şekli, uluslararası ticarette sıkça karşılaşılan bir ticaret terimidir. CIF terimi, “Cost, Insurance and Freight” kelimelerinin baş harflerinden oluşur ve satıcı malları yükleme limanından gemiye taşıyarak, üzerine teslim etmesini ifade eder. Bu şekilde, malıcı olan satıcı, malı alıcıya teslim etmek için gereken tüm masrafları ve riskleri üstlenir.

CIF Teslim Şekli, malın alıcıya teslim edilmesi anında malın alıcı tarafından alındığını ve sorumluluğunun alıcıya geçtiğini belirtir. Bu durumda, mal alıcıya teslim edildiği anda bir sorun çıkarsa, alıcı bu sorumluluğu üstlenmek zorundadır.

Ticarette güvenilirlik ve risklerin paylaşımı önemli bir konudur. CIF Teslim Şekli, bu riskleri daha net bir şekilde belirleyerek, ticaretin daha sorunsuz ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur. Uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılan bu teslim şekli, taraflar arasında anlaşmazlıkların önüne geçebilir ve ticari ilişkilerin sağlam temeller üzerinde ilerlemesine olanak tanır. 

CIF Nedir?

CIF, malın teslim edildiği bir taşıma şekli olarak ICC tarafından düzenlenen incoterms’lerden biridir. CIF terimi, 1936 yılında yayımlanan ICC’nin broşürlerinde yer aldı ve o zamandan beri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Eski ve sık kullanılan bir satış şekli olan CIF, malın satıcının sorumluluğunda olmakla birlikte, taşıma maliyetlerinden ve risklerinden satıcı sorumludur. CIF; 1936, 1953, 1980, 1990, 2000, 2010 ve 2020 yıllarında güncellenmiştir ve bu tarihten itibaren de yaygın olarak kullanılmaktadır. Malın taşınması sırasında oluşabilecek hasarlar ve kayıplar için sigorta satıcının sorumluluğundadır.

CIF Taşıma Şekli Farkları Nelerdir?

İhracatçı ve firmalar arasında imzalanan sözleşmenin sürecinde, malın taşınma şekli çok önemlidir. Özellikle satıcı firma tarafından belirlenen taşıma koşulları, malın güvenliği açısından büyük önem taşır. Satıcı firma, ürünü alıcıya satarak, malın teslimatı öncesi tüm masrafları karşılar.

Ürünün taşınma şekli, taraflar arasında belirlenen sözleşme koşullarının bir unsuru olarak kabul edilir. CIF taşıma şekli, ürünün taşınması ve sigortasını kapsarken, diğer taşıma şekilleri taşıma ve sigorta masraflarını farklı biçimlerde hesaplamaktadır.

Ürünün taşınması sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel sorunları önceden önlemek için, ihracatçı ve alıcı arasında belirlenen nakliye yöntemi çok önemlidir. Bu yüzden, taşıma şeklini seçerken dikkatli olunmalı ve sözleşme koşullarına uygun bir şekilde hareket edilmelidir.

CIF Sadece Uluslararası Satış Sözleşmelerinde mi Kullanılır?

CIF terimi sadece uluslararası satış sözleşmelerinde kullanılır. Bu terim, cost (maliyet), insurance (sigorta) ve freight (taşıma) kelimelerinin baş harflerinden oluşur ve satıcının yükümlülüklerini belirler. Satıcının, malları belirlenen limana veya varış noktasına kadar getirmesi, sigorta masraflarını karşılaması ve taşıma ücretlerini ödemesi gerekmektedir.

CIF sözleşmelerinde, sigorta maliyetleri genellikle satıcı tarafından karşılanır. Bu durum, alıcının malların zarar görmesi durumunda daha fazla koruma altında olmasını sağlar. Ancak malzemelerin belirtilen noktaya ulaşmasından sonra sorumluluk alıcıya geçer ve malların güvenliği onun sorumluluğundadır.

CIF Teslim Şeklinde Malların Sigortalanması Kime Ait?

Uluslararası deniz taşımacılığı için gereken bir sigorta türüdür satıcı tarafından yapılması gereken sigorta. Bu sigorta, malların güvenli bir şekilde taşınması için minimum düzeyde sigorta koruması sağlar. Şirket tarafından düzenlenen bu sigorta sayesinde alıcılar, mallarını güvenli bir şekilde teslim alabilir ve sorunsuz bir şekilde taşınabilir.

CIF Teriminin Sözleşmede Belirlenmesi Durumunda Hangi Yılın Broşürüne Atıfta Bulunulduğu Kabul Edilir?

INCOTERMS tarafından belirlenip CIF olarak atıfta bulundukları yazım şekli olan tarafların yalnızca hangi yıla ilişkin broşürde olduğu tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde karara bağlanmalıdır. 2010- CIF peterburgh şeklindeki atıfta hangi yılın broşürüne atıfta bulundukları açıkça belirtilmemişse, genellikle o anki en güncel broşür kabul edilir.

Uygulama sırasında hangi yılın broşürünün kullanılacağı belirsizliği ortadan kaldırmak için taraflar sözleşmede açık bir şekilde hangi INCOTERMS sürümüne atıfta bulunduklarını belirtmelidir.

Share This Post