(+90) 212 631 00 02 / (+90) 537 591 32 21
06
Haz

Havayolu Konşimentosu Nedir?

havayolu konşimentosu

Havayolu konşimentosu, taşıyıcı veya acente tarafından düzenlenen ve gönderilerin ayrıntılı takip bilgisini sağlamaya yarayan bir belgedir. Yasal olarak bağlayıcı olan bu belgenin kısaltması AWB’dir. Havayolu konşimentosu, bir gönderinin taşınması sırasında taraflar arasında yapılan anlaşmayı ve taahhütleri belgeleyen önemli bir dokümandır.
Havayolu konşimentosu sayesinde gönderinin taşıma süreci kontrol altında tutulur ve taraflar arasında güvenilir bir iletişim sağlanır. Bu belge, gönderinin alıcıya ulaşmasının yanı sıra sigorta işlemlerinde de kullanılmaktadır.
AWB, gönderinin taşınması sürecinde her adımın kaydedilmesine ve taraflara bilgi sağlanmasına olanak tanır. Bu sayede olası sorunlar hızla çözüme kavuşturulabilir ve gönderinin takibi kolaylaştırılır. Havayolu konşimentosu, uluslararası taşımacılıkta güvenli ve düzenli bir taşıma süreci için vazgeçilmez bir belgedir.

Konşimento Nedir?

Konşimento deniz taşımacılığında kullanılan önemli bir belgedir. Taşıyıcı firma ile yük sahibi arasında yapılan anlaşmanın yazılı hale getirilmesini sağlar. Konşimento, yükün teslim alınması ve taşınması sürecini düzenleyen bir belgedir ve genellikle gemi kaptanı veya yükleyici tarafından imzalanır. Bu belge ile yük sahibi, gönderilen malın miktarı, cinsi, alıcısı ve teslimat noktası gibi detayları net bir şekilde belirleyebilir.

Konşimento belgesi, taşıyıcı firma ve yük sahibi arasında geçerli olan bir taşıma sözleşmesidir ve taşıyıcı firmanın yükü teslim ettiğini doğrular. Bu nedenle, taşımacılık sektöründe oldukça önemli bir role sahiptir ve birçok ülkenin yasal düzenlemelerinde de yer almaktadır. Konşimento belgesi olmadan uluslararası deniz taşımacılığı yapmak mümkün olmadığı için dikkatli bir şekilde saklanması ve korunması gerekmektedir. 

Havayolu Konşimentosu (Airway Bill) Nedir?

Havayolu konşimentosu, genel olarak konşimento kelime olarak bilinen, havayolu taşımacılığı sektöründe önemli bir belgedir. Havayolu konşimentosu, irsaliye ve taşıma senedi gibi anlamına gelir ve ürünlerin taşıma sürecindeki tüm detayları içermektedir. Bu belge, taşıyıcının yetki, sorumlulukları ve sınırları konusunda net hükümler ve şartları belirtir. Ayrıca, ürünlerin tanımı, geçerli ücretleri ve talep prosedürleri gibi önemli bilgiler de havayolu konşimentosu içerisinde yer almaktadır.

Havayolu taşımacılığı işlemlerinde yasal olarak geçerli olan bir belgedir ve taşımacılık firmaları arasında yapılan anlaşmalarda büyük öneme sahiptir. Bu belge sayesinde, taşıyıcıların ve göndericilerin hak ve sorumlulukları belirlenir ve her iki tarafın da işlemlerinde olası anlaşmazlıkları çözmelerine yardımcı olur. 

Havayolu Konşimentosu Özellikleri

Taşıyıcıya mal üzerinde hak verilmeyen Havayolu Konşimentosu Özellikleri, malın güvenle bir noktadan diğerine taşınma sorumluluğunu içerir. Gümrük beyan edilen malın türüne, hacmine ve ağırlığına dayanarak AWB sözleşmesi oluşturulur. Konşimento, malın türü ve boyutlarına göre düzenlenir. Makbuz veya konşimento senedi, taşıma koşullarını belirtir.

Bir hava yolu taşıma belgesi, taşıyıcının mal üzerindeki haklarını tanımlar ancak malın mülkiyetini vermez. Bu belge, malın güvenli bir şekilde taşınması için taşıyıcıya verilen sorumluluğu belirler.

Gümrük için bildirilen malın türü, büyüklüğü ve ağırlığı AWB anlaşması tarafından belirlenir ve konşimentoda bu bilgilere göre düzenlenir. Teslim belgesi veya konşimento belgesi, taşıma koşullarını detaylı bir şekilde içerir.

Elektronik Havayolu Konşimentosu (e-AWB)

Elektronik havayolu konşimento belgesi (e-AWB), 2010’da hayata geçirildi ve 1 Ocak 2019 tarihinde hava kargo sevkiyatları için standart bir taşıma sözleşmesi haline geldi. Hava taşıma belgeleri hala kabul edilse de günümüzde genellikle e-AWB kullanılır ve tercih edilir. Elektronik versiyon, basılı belgeyle aynı bilgileri içermektedir.

Elektronik hava yolu konşimentosu, ATA formatında bulunan kağıt belgelerin yerini almış ve işlemleri hızlandırarak daha verimli hale getirmiştir. Bu sayede, taşıma süreci daha güvenli ve kolay bir şekilde yönetilebilmektedir.

E-AWB, hava taşımacılığı şirketlerinin ve ulaştırma sektörünün dijital dönüşümünde önemli bir işlevi olan bir sistemdir. Elektronik konşimentolar sayesinde, taşıma sürecinde belgelerin kaybolması veya zarar görmesi riski azaltılarak, güvenilir bir taşımacılık hizmeti sunulmaktadır.

Konşimento ve Havayolu Konşimento Farkları

ÖzellikHavayolu KonşimentoKonşimento
Malların MülkiyetiTaşıyıcıya ait değildirTaşıyıcıya ait olabilir
Ciro Edilebilir?Ciro edilemezCiro edilebilir
Taşıma TürüHava taşımacılığıDeniz taşımacılığı
Belgenin Düzenlenme ZamanıYüklemenin tamamlanmasından sonraMalların gemiye yüklenmesinden sonra
Hukuki NiteliğiMülkiyet belgesi değildirMülkiyet belgesi olarak kullanılabilir
Kullanım AlanıGenellikle hızlı ve acil yük taşımacılığıGeniş kapsamlı yük taşımacılığı

Konşimento, ticarette sıkça karşılaşılan önemli bir belgedir. Bu belge, taşınan malların yüklendiğine ve alıcıya teslim edilmek üzere taşıyıcı tarafından kabul edildiğine dair bir kanıttır. Genellikle deniz yolu ile yapılan taşımacılıkta kullanılan konşimento, alıcının malları teslim almasını sağlayan anahtar görevi görür. Bu doküman, malların kim tarafından, ne zaman, nereye ve nasıl taşınacağının yanı sıra, maliyetini ve taşıma koşullarını da içerir. Ancak, havayolu taşımacılığı söz konusu olduğunda, geleneksel konşimentonun bir varyasyonu olan havayolu konşimentosu devreye girer. Bu iki doküman arasındaki farklar, taşıma modlarındaki temel farklılıklardan kaynaklanır. Deniz yolu ile taşımacılıkta kullanılan konşimento ile havayolu taşımacılığında kullanılan havayolu konşimentosu arasında, taşınan yükün niteliği, taşıma süresi, maliyet yapıları ve yasal düzenlemeler gibi çeşitli önemli farklar bulunmaktadır.

Share This Post