(+90) 212 631 00 02 / (+90) 537 591 32 21
07
Ağu

Lojistik Sektöründe Türkiye Limanları

mersin limanı

Avrupa, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler içerisinde bir köprü niteliği taşıması nedeniyle lojistik sektöründe her geçen sene gelişen ve güçlenen Türkiye, bu durumun olağan bir sonucu olarak sektördeki rekabetçi şartlarla da bire bir mücadele ediyor. Türkiye limanlarının, Türkiye’deki limanların mevcut durumu da bu mücadele ortamından bire bir etkileniyor. Bu rekabet sadece Türkiye’de faaliyet gösteren yerli şirketler arasında değil, anda yerli şirketlerle yabancı şirketler arasında da kıran kırana bir rekabet ortamı oluşmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz senelerde çoğunlukla karayolu taşımacılığı ve denizyolu taşımacılığı (lojistik limanları) alanlarında söz sahibi olan Türkiye limanları, 80’li yıllarda başlayan kara, hava, deniz ve demiryolunu içine alan kombine taşımacılık ile de dikkat çeken bir atılım hamlesi göstermiştir. 90’lı yıllarda geliştirilen bu alt yapı, 2000’li yıllarda dünya genelinde kabul gören bir taşımacılık yöntemi haline gelmiştir. Meydana gelen bu kalite standartları ve geniş hizmet çeşitleri ile 2000’lerin başından itibaren ülke dışı iletişim ofisleri kuran ve diğer ülkelerde aktif olarak faaliyet göstermeye başlayan Türk lojistik limanları, bir anlamda Türkiye’nin lojistik sektöründe ki potansiyelinin dünyaya duyurulmasında da etkili bir rol oynamıştır. Gerek Türkiye limanları gerek lojistik limanları gerek Türkiye’deki limanlar alanlarında yaşadığı bu gelişme ilerleyen yıllarda devam edecek gibi gözüküyor.

Lojistik Sektöründe Türkiye Limanlarının Rolü

Türkiye’nin etrafının denizlerle çevrili bir yarımada olmasının Türkiye’deki limanların gelişmesinde ve öne çıkmasında katkısı oldukça büyük. Buna ek olarak Türkiye’nin kıyı şeridinin uzun olması da Türkiye’yi lojistik limanları konusunda bir adım öne çıkaran bir özelliktir. Türkiye’deki limanların denizyolu taşımacılığı konusunda etkisiyse herkes tarafından kabul görmüş bir gerçek. Türkiye limanları bu alanda diğer ülkelerden daha iyi bir konuma getiren unsur ise liman sayısı olarak zengin olmasıdır. 

Türkiye limanları geniş çapta gerek işlem hacmi gerekse nicelik olarak oldukça etkin ve global çapta saygı görülesi bir konumdadır. Global ticaret hacminin sürekli artış göstermesi lojistik limanlarının etkisini de giderek artmasına sebep olur. Denizyolu ve karayolu arasında bağlayıcı görevi gören lojistik limanlarının sayısının oldukça fazla olması karşılıklı ticari ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra Türkiye’nin uluslararası ticaretteki rekabet gücüne de pozitif açıdan büyük bir katkı sağlar. Ayrıca Türkiye’deki limanlar kıtalar arasında köprü noktası olmasını sağlar. 

Türkiye limanları coğrafi konumu itibariyle başka bir avantaj olarak düşünülebilir. Bu sebeple Türkiye limanlarının lojistik limanları açısından yeri oldukça saygın bir noktadadır. Tüm bu pozitif yönler Türkiye’nin başka ülkelerle olan ticari diyaloglarını geliştirmesine de büyük katkı sağlıyor. Türkiye’nin ithalat ve ihracatının büyük bir bölümü bu limanlar aracılığı ile yapıldığından dolayı Türkiye’deki limanların dış ticarete etkisi oldukça büyüktür.

Türkiye’deki Limanlar

Ambarlı Limanı

Ambarlı Lojistik Limanı, ülkemiz için büyük öneme sahiptir. Ambarlı Limanı Türkiye limanları içerisinde oldukça önemli bir konumda yer almaktadır. Türkiye’deki limanlar konusu mevzubahis olduğunda ise başı çekmektedir. Ambarlı Lojistik Limanı Türkiye’nin en büyük limanı olma özelliğini taşımaktadır. Ambarlı Lojistik Limanı İstanbul’da bulunmaktadır. Türkiye’nin en büyük limanı olan Ambarlı Lojistik Limanı, deniz taşımacılığı alanında oldukça öne çıkmaktadır. Lojistik limanlarının büyüklüğü ve gelişmişliği, yüklemenin en sağlıklı bir biçimde yapılması için oldukça önemlidir. Ambarlı Limanı da büyük ve ekipman açısından gelişmiş olduğu için rahatlıkla yükleme ve boşaltma yapılabilmektedir. 

Doğalgaz sayesinde Ambarlı Limanı, gün geçtikçe daha fazla gelişim kaydetmektedir. Türkiye’deki limanlar içerisinde en önemli noktalardan biri olan Ambarlı Limanı, en sağlıklı yüklemenin yapıldığı limanlar içerisinde önde gelmektedir. Ambarlı Limanı, Türkiye’nin en büyük limanı olma unvanını hacim, işlem ve farklı konularla beraber layıkıyla taşımaktadır

Antalya Limanı

Türkiye’deki Limanlar hakkında konuşuyorsak Antalya Limanı’na değinmezsek olmaz. Antalya Limanı, oldukça büyük bir yapıya sahip olduğu için rahatlıkla işlem yapılmaktadır. Antalya Limanı’nın bu denli gelişim göstermesinde, turizm sektörünün gelişmesi büyük ölçüde etkili olmaktadır. Antalya Limanı, son yıllarda daha çok yat ve marina limanı olarak faaliyet göstermektedir. Demiryolu ile hiçbir şekilde kesişim noktası olmayan Antalya Limanı, Türkiye’deki limanlar arasında oldukça popülerdir. 

Bandırma Limanı

Bandırma Limanı, Türkiye’nin Marmara Denizi kıyısında yer alan önemli limanlarından biridir. Tarih boyunca stratejik konumu ve doğal güzellikleriyle ünlü olan Bandırma, limanıyla da büyük bir öneme sahiptir. Bandırma Limanı, modern altyapısı ve geniş kapasitesiyle dikkat çekmektedir. Denizyolu taşımacılığının yanı sıra Ro-Ro ve konteyner taşımacılığı için de uygun bir yapıya sahiptir. Limanın derinliği, büyük gemilerin kolayca yanaşmasını sağlayacak düzeydedir. Ayrıca, limanın çevresinde depolama alanları ve lojistik merkezleri bulunmaktadır.

İskenderun Limanı

İskenderun Limanı, Türkiye’nin Akdeniz’e açılan en önemli limanlarından biridir. Hatay ilinin İskenderun ilçesinde yer alan bu liman, coğrafi konumu itibariyle Orta Doğu, Asya ve Avrupa arasında stratejik bir bağlantı noktası konumundadır. Liman, uluslararası deniz ticaretinin merkezinde bulunması sayesinde Türkiye’nin dış ticaret hacmini artırmakta ve ekonomik kalkınmayı desteklemektedir.

İskenderun Limanı, geniş altyapısı ve modern tesisleriyle dikkat çekmektedir. Yapılan sürekli yatırımlarla güncellenen liman, konteyner terminali, rıhtımlar, depolama alanları ve lojistik merkezler gibi birçok hizmet birimine sahiptir. Bu sayede, İskenderun Limanı birçok farklı kargo türünün elleçlenmesine olanak sağlamaktadır.

Limanın geniş kapasitesi, Türkiye’nin ihracat ve ithalat hacmini karşılamak için büyük bir avantajdır. Modern ekipmanlar ve teknolojik altyapı, yüksek verimlilik ve hızlı işlemler sağlamaktadır. İskenderun Limanı, büyük gemilerin demirleyebileceği derinliklere sahip olmasıyla da bilinmektedir. Bu özellikleriyle liman, büyük ölçekli ticari operasyonların gerçekleştirilmesine imkân tanımaktadır.

İstanbul Limanı

Ülkemizde yer alan limanlar içerisinde en büyük etkiye sahip olanlardan biri İstanbul Limanı’dır. İstanbul, ülkemiz için hem içeride hem de dışarı da merkez bir şehir olduğu için İstanbul Limanı taşıdığı özellikler açısından diğer Türkiye limanlarından ayrılmaktadır. Ayrıca çoğu kişi tarafından Türkiye’nin en büyük limanının İstanbul Limanı olduğu sanılmaktadır. Bu bilgi doğru değildir. Türkiye’nin en büyük limanı İstanbul’daki Ambarlı Limanı’dır. İstanbul Lojistik Limanı’nın en göze çarpan özelliği, ticaret hacminin diğer Türkiye limanlarına göre çok daha yüksek olmasıdır. İstanbul, ülkemiz için en önemli şehirlerden biri olarak kabul gördüğü için İstanbul Limanı sayesinde çok fazla ve çok çeşitli ticaret yapılmaktadır. 

İzmir Limanı

İzmir Limanı’nın hinterlandı oldukça büyüktür. Bu sebeple İzmir Limanı da ihracat limanları içerisinde oldukça önemli bir noktada yer almaktadır. İzmir Lojistik Limanı’nda diğer Türkiye limanlarından farklı olarak demiryolu ulaşımı şansı da vardır. Bu sayede dış ticaret daha pratik ve hızlı bir şekilde devam etmektedir. 

İzmit Limanı

Türkiye limanları arasında ve en gelişmiş limanlar sıralamasında ikinci sırada yer alan İzmit Limanı lojistik sektöründe sık sık tercih edilmektedir. Petrol rafinerisinin neredeyse tamamına yakını da İzmit Lojistik Limanı’nda gerçekleşmektedir. İzmit Limanı üzerinde yer alan çok sayıda tersane de limanın büyümesine katkı sağlamaktadır.

Mersin Limanı

Mersin Limanı, Türkiye limanları için büyük bir öneme sahiptir. Serbest ticaret bölgesi alanı içerisinde yer almaktadır. Mersin Limanı çoğunlukla petrol ticareti alanında tercih edilmektedir. 


SAMSUN LİMANI

Samsun Limanı, modern altyapısıyla dikkat çekmektedir. İleri düzeydeki yükleme ve boşaltma sistemleri, konteyner terminalleri, depolama alanları ve lojistik tesislerine sahiptir. Bu altyapı, büyük gemilerin ve yüklerin kolaylıkla işlenebilmesini sağlar. Limanın yüksek kapasitesi, ticaret hacmini artırırken, bölgedeki ekonomik büyümeyi desteklemektedir.

Samsun Limanı, çeşitli sektörlerden gelen ihracat ürünlerinin ana çıkış noktalarından biridir. Tarım ürünleri, sanayi ürünleri, madenler ve enerji ürünleri gibi birçok farklı mal Samsun Limanı üzerinden ihraç edilmektedir. Liman, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir rol oynamakta ve bölge ekonomisinin canlanmasına katkıda bulunmaktadır.

SİNOP LİMANI

Sinop Limanı, Karadeniz’in kuzeydoğusunda, Türkiye’nin kıyı şeridinde yer almaktadır. Coğrafi konumu, hem iç deniz ticareti hem de uluslararası denizcilik açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır. Sinop Limanı, Karadeniz’in batıya açılan kapısı olarak da adlandırılır ve Orta Doğu, Kafkasya ve Doğu Avrupa’ya açılan bir geçiş noktasıdır.

Sinop Limanı, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Liman, ihracat ve ithalatın gerçekleştiği bir ticaret merkezidir. Büyük gemilerin yanaşabileceği modern bir yapıya sahiptir ve liman tesisleri, yük elleçleme ekipmanları ve depolama alanları ile donatılmıştır. Bu da Sinop Limanı’nı lojistik açıdan avantajlı hale getirmektedir.

Sinop Limanı, geniş bir hinterlanda sahiptir ve çevre illerle kara ve demiryolu bağlantıları bulunmaktadır. Bu da limanın ticaret potansiyelini artırmaktadır. Liman, tarım ürünleri, sanayi malzemeleri, enerji ürünleri, gemi inşa malzemeleri ve daha birçok ürünün taşınmasına olanak sağlamaktadır. Ticaret hacmi açısından da Sinop Limanı, Türkiye’nin önemli limanlarından birisidir.


TRABZON LİMANI

Trabzon Limanı, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan limanlar içerisinde en çok dikkat çekenlerden biridir. İran transit ticaret yolu üzerinde bulunan Trabzon Limanı, Türkiye limanları için önemli bir konuma sahiptir. Trabzon Limanı’nında demiryoluyla bağlantısı bulunmamaktadır.

Share This Post