(+90) 212 631 00 02 / (+90) 537 591 32 21
23
Şub

Lojistik Nedir?

lojistik nedir

Lojistik, günümüz iş dünyasında hayati bir öneme sahip olan bir kavramdır. Ürün ve hizmetlerin insan gibi kaynakların doğru yerde, istenen zamanda temin edilmesini sağlayan bir araç olarak tanımlanabilir. Lojistik, pazarlama, üretim ve organizasyonu içeren bir süreçtir ve bu süreç olmadan başarı sağlamak oldukça zordur.

Lojistik, ihtiyaç duyulan kaynakların sağlanması, depolanması, taşınması ve istenilen noktaya ulaştırılması süreçlerini içerir. Yalnızca ürünlerin taşınması değil, aynı zamanda müşteriye lojistik destek sağlanması da lojistiğin önemli bir parçasıdır.

Bir işletmenin başarılı olabilmesi için lojistik süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Ürünlerin ve hizmetlerin tüketiciye en hızlı ve en uygun maliyetle ulaştırılması, rekabet avantajı sağlayabilir. Bu nedenle, lojistik süreçlerin doğru planlanması ve yönetilmesi, işletmelerin rekabet gücünü artırabilir.

Lojistik Tanımı

Lojistik, bir organizasyonun tedarik zinciri süreçlerini yönetmek için kullandığı stratejik bir yaklaşımdır. Bu süreçler arasında malzeme tedariki, ürün envanterinin depolanması, siparişlerin karşılanması ve ürünlerin son kullanıcıya ulaştırılması gibi adımlar bulunmaktadır. Lojistik, karlılığın en üst düzeyde tutulması ve maliyet açısından verimliliğin artırılması için önemli bir rol oynamaktadır. Bir organizasyonun lojistik faaliyetleri, mevcut ve gelecekteki pazarlama stratejilerini desteklerken, aynı zamanda ürün hareketi ve stok seviyelerini optimum düzeyde tutarak rekabet avantajı sağlar. Lojistik, bitmiş ürünlerin depolanması ve tedarik ağının yönetilmesi gibi kritik süreçleri de kapsar.

Lojistik tanımı, bir işletmenin başarılı bir şekilde ürünlerini tedarik etmesinden başlayarak müşterilere ulaştırmasına kadar olan süreçlerin analizini ve yönetimini içerir. Bu süreçler, hem şirket içi operasyonları hem de tedarik zincirindeki işbirliklerinin etkin yönetimini kapsar. 

Lojistik Kısaca Tanımı Nedir?

Malzeme, ürün ve bitmiş stokların maliyet etkinliğini gözeterek talepleri karşılama sürecinde, hem bugünkü hem de gelecekteki karlılığı maksimize edecek biçimde, organizasyonlar ve pazarlama kanalları arasında tedarik, taşıma ve depolama faaliyetlerinin stratejik olarak yönetilmesi işlemidir.

Lojistiğin Tarihsel Gelişimi

Lojistiğin tarihsel gelişimi, yönetim olarak önemli bir disiplinin başlangıcından günümüze kadar uzanan ilginç ve karmaşık bir süreci kapsar. Literatürde sıklıkla karşılaştığımız bu konu, özellikle 1900’lü yıllarda, ABD merkezli gelişmelerle birlikte daha da önem kazanmıştır. Lojistik, esas olarak askeri bir terim olarak ortaya çıktı ve askeri birimlerin malzeme, yiyecek ve personelinin taşınması ve depolanmasıyla ilgili mesuliyetlerin yönetilmesi anlamına geliyordu. Zamanla, bu kavram sanayi ve ticaret dünyası tarafından benimsenerek, üretici firmaların ürünlerini son kullanıcıya ulaştırma süreçlerini kapsayacak şekilde genişledi.

1950-1960 yılları arasında, lojistik yönetimi literatürde daha fazla yer bulmaya başladı ve bir yönetsel disiplin olarak önem kazandı. Bu dönem, lojistiğin sadece askeri bir parçası olmaktan çıkıp, üreticilerin ve dağıtım sistemlerinin kendi mesuliyetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmeleri gerektiğinin anlaşıldığı bir zaman dilimiydi. Dolayısıyla, lojistiğin tarihsel gelişimi, modern işletmelerin kaynaklı zorluklarına çözümler sunma potansiyeline sahip disiplinlerarası bir alan olarak ortaya çıkmıştır. 

Lojistik Neden Önemlidir?

Son yıllarda hayatımızda giderek daha fazla yer almaya başlayan e-ticaret, ticaretin temel kavramı olan lojistiğin neden önemli olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. Lojistik, ürünlerin tedarik zinciri boyunca sağlam şekilde ve zamanında teslim edilmesini sağlayan bir süreçtir ve bu nedenle büyük öneme sahiptir. Gelişen teknoloji ve değişen tüketici alışkanlıkları ile birlikte, lojistik artık sadece malların fiziksel taşınması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda depolama, stok yönetimi, paketleme ve dağıtım gibi unsurları da içermektedir. Bu süreçte her adımın doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, müşteri memnuniyeti ve şirketin karlılığı için hayati önem taşımaktadır.

Özellikle e-ticaret gibi online alışveriş platformlarında, lojistik süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması açısından oldukça önemlidir. Ürünlerin hızlı ve sorunsuz bir şekilde müşteriye ulaştırılması, marka sadakati oluşturmanın yanı sıra şirketin itibarını da artırmaktadır. Bu nedenle, lojistik kavramı her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. 

Lojistik Taşıma Türleri Nelerdir?

Günümüz modern dünyasında lojistik taşıma, birçok işletmenin hayati bir parçası haline gelmiştir. Bu kapsamlı kavramın en önemli unsurlarından biri taşıma türleri ve bu türlerin dikkate alınarak algılanması gerekmektedir. Peki, lojistik taşıma türleri nelerdir ve nasıl değerlendirilmelidir?

Unimodal Taşımacılık

  • Denizyolu Taşımacılığı
  • Karayolu Taşımacılığı
  • Havayolu Taşımacılığı
  • Demiryolu Taşımacılığı
  • Boru Hattı Taşımacılığı

Multimodal Taşımacılık

  • Kombine Taşımacılık
  • İntermodel Taşımacılık

Lojistik Çeşitleri

Lojistik TerimlerTanımÖnemi
Lojistik YönetimiBir malın imalattan nihai kullanıcıya ulaşımının verimli bir biçimde idare edilmesi.Maliyet avantajı elde eder, zamanın etkin yönetilmesini sağlar ve stratejik planlama yapabilme fırsatı verir.
Tedarik ZinciriHammaddeyi son kullanıcılara iletilme işlemidir.Üretim için hayati öneme sahiptir; hammadde sağlamayı ve dağılımını yönetir.
Fiziksel DağıtımNakliye işlemleri ve düzenlemesini belirtir.Müşterilere ürünlerin hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırılmasında önemli bir görevi vardır.
AmbalajlamaKullanıcılara en iyi deneyimi sunabilmek için üretilen ürünlerin koruma katmanlarıyla donatılmasını garanti eder.Ürünlerin emniyetini ve muhafazasını temin eder, müşteri tatminini yükseltebilir.
GümrüklemeUluslararası alım satımlarda, hükümetin belirlemiş olduğu prosedürleri uygulamak gerekir.Yasal problemleri engeller, dünya ticaretinin sorunsuz ilerlemesine katkıda bulunur.
DepolamaFiziksel olarak ürünlerin muhafaza edilmesini belirtir.Envanter yönetimini gerçekleştirir, üretim ve dağıtım işlemlerini koordine eder.
Stok YönetimiDepodaki ürün miktarını ve sevkiyatın ne zaman gerçekleştirilmesi gerektiğini tespit eder.Üretim ve tedarik zincirinin sorunsuz işlemesini garanti eder, maliyetleri yönetir.
Doğru PlanlamaEtkin lojistik operasyonların yürütülmesi ve olumsuzlukların minimum seviyeye indirilmesi amacıyla gerçekleştirilir.Zararları minimize eder, üretkenliği yükseltir ve tedarik zincirindeki kesintileri engeller.
Acil Durum PlanıOlası sorunlara karşı önceden hazırlanmış hareket planlarıdır.Ani gelişen olaylara karşı çabuk ve verimli bir biçimde yanıt vermek mümkün olur.
OtomasyonYazılımlar ve teknoloji aracılığıyla lojistik işlemlerin otomasyona dönüştürülmesidir.Verimliliği yükseltir, yanlışları ve masrafları düşürür.
Share This Post