(+90) 212 631 00 02 / (+90) 537 591 32 21
20
Mar

Tehlikeli Madde Kodları

Tehlikeli madde sınıfları

Tehlikeli madde, insan sağlığına, çevreye veya maddi değerlere zarar verebilecek özellikleri olan maddelerdir. Bu maddeler, patlayıcı, yanıcı, zehirli, radyoaktif, enfeksiyonlu ve diğer birçok türde olabilir. Tehlikeli maddeler genellikle sanayi, tarım, sağlık, araştırma ve savunma alanlarındaki işlemler sırasında kullanılır. Tehlikeli maddelerin zararlı özellikleri, maddelerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine bağlıdır. Örneğin, patlayıcılar yanıcıdır ve sıcaklığa veya darbeye karşı duyarlıdır. Zehirli maddeler insan sağlığına zararlıdır ve solunum yoluyla, cilt teması veya yutulma yoluyla insanlarla temas edebilir.

Tehlikeli maddelerin taşınması, depolanması ve kullanımı sırasında, doğru önlemlerin alınması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin uygulanması gereklidir. Bu tedbirler, insanların ve çevrenin korunmasına yardımcı olur ve olası kazaların veya acil durumların etkilerini azaltır.

Tehlikeli madde taşımacılığı

Tehlikeli madde taşımacılığı kodları, uluslararası standartlar ve düzenlemeler tarafından belirlenmiş olan ve tehlikeli maddelerin tanımlanması, sınıflandırılması, ambalajlanması, etiketlenmesi ve taşınması için kullanılan kodlardır. Aşağıda en yaygın kullanılan tehlikeli madde kodlarının bazıları bulunmaktadır:

 • UN Kodu: Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen bir numaralandırma sistemi olan UN Kodu, her bir tehlikeli maddenin benzersiz bir kimlik numarasıdır.
 • ADR Kodu: Avrupa Tehlikeli Mal Taşımacılığı Anlaşması (ADR) tarafından belirlenen bir kod sistemidir. Bu kodlar, tehlikeli maddelerin sınıflandırılması ve tanımlanması için kullanılır.
 • IMDG Kodu: Uluslararası Denizyolu Tehlikeli Mal Kodu (IMDG) tehlikeli maddelerin denizyolu taşımacılığı için kullanılan bir kod sistemidir.
 • IATA Kodu: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından belirlenen bir kod sistemidir ve tehlikeli maddelerin havayolu taşımacılığı için kullanılır.
 • RID Kodu: Avrupa Demiryolu Taşımacılığı Anlaşması (RID) tarafından belirlenen bir kod sistemidir ve tehlikeli maddelerin demiryolu taşımacılığı için kullanılır.
 • HazMat Kodları: Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan bir kod sistemidir. Bu kodlar, tehlikeli maddelerin tanımlanması ve sınıflandırılması için kullanılır.
 • GHS Kodları: Küresel olarak uyumlu olan ve Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen bir kod sistemidir. Bu kodlar, tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması için kullanılır.
 • NFPA Kodları: ABD Ulusal Yangın Koruma Birliği tarafından geliştirilen bir kod sistemidir. Bu kodlar, tehlikeli maddelerin yangınla ilgili risklerini tanımlamak için kullanılır
 • HAZCHEM Kodları: Avustralya’da kullanılan bir kod sistemidir. Bu kodlar, tehlikeli maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi için kullanılır.

Bu tehlikeli madde kodları sistemleri, tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınması ve taşıma sırasında doğru önlemlerin alınması için son derece önemlidir. Taşımacılık işlemleri sırasında bu kodlar, tehlikeli maddelerin özelliklerini belirleyerek taşıma ve depolama şartlarını belirlemeye yardımcı olur. Tehlikeli madde taşımacılığı kodları hem taşımacılık operasyonları sırasında hem de depolama süreçlerinde kullanılır. Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, ambalajlanması, etiketlenmesi ve işaretlenmesi işlemlerinde doğru kodların kullanılması, uluslararası standartların ve düzenlemelerin yerine getirilmesi açısından son derece önemlidir.

Tehlikeli madde taşımacılığı kodları ayrıca, acil durumların yönetimi için de önemlidir. Örneğin, bir kaza veya tehlikeli madde sızıntısı durumunda, acil müdahale ekipleri, etkilenen maddeyi doğru bir şekilde tanımlayarak doğru ekipmanları ve koruyucu ekipmanları seçebilirler. Ayrıca, taşımacılık işlemleri sırasında tehlikeli maddelerin ambalajlanması, işaretlenmesi ve etiketlenmesi gibi güvenlik gereksinimlerinin yerine getirilmesi, tehlikeli madde taşımacılığı sırasında çalışanların ve halkın güvenliğini sağlamak için son derece önemlidir.

Tehlikeli madde taşımacılığı kodları, uluslararası taşımacılık sektöründe standart bir dil sağlar ve tehlikeli madde taşımacılığı işlemlerinin güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. 

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Tehlikeli madde taşımacılığı, insan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek nitelikteki maddelerin taşınmasıdır. Bu maddeler, patlayıcı, yanıcı, zehirli, radyoaktif, enfeksiyonlu ve diğer birçok türde olabilir. Tehlikeli madde taşımacılığı ile birlikte tehlikeli madde kodları da gündeme gelmektedir.

Tehlikeli madde taşımacılığı, tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak için belirli kurallara ve düzenlemelere tabidir. Bu kurallar, taşıyıcılar, taşıma sırasında kullanılan araçlar ve taşıma yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi içermektedir. Ayrıca, tehlikeli maddelerin taşınması sırasında olası bir kaza veya acil durumda yapılması gereken prosedürleri de içerir.

Tehlikeli madde taşımacılığı, havayolu, karayolu, demiryolu ve denizyolu gibi birçok farklı taşımacılık şekli için geçerlidir. Taşıyıcılar, taşımacılık işlemlerinde çok dikkatli olmalı ve bu maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak için gereken tüm önlemleri almalıdır. 

Tehlikeli Madde Sınıfları 

Tehlikeli madde sınıfları, tehlikeli madde ve malzemelerin taşınması, depolanması, işlenmesi ve kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek riskleri tanımlamak için kullanılan bir sınıflandırma sistemidir. Bu sınıflandırma, insan sağlığına ve çevreye yönelik tehlikeleri tanımlamakta ve bunlara uygun önlemler alınmasını sağlamaktadır. 

 • Patlayıcı maddeler: Patlayıcı maddeler, kendiliğinden patlayabilen veya ısı, sürtünme, darbe veya diğer uyaranlarla patlayabilecek maddelerdir. Bu tür maddeler genellikle kimyasal patlayıcılar veya patlayıcı cihazlar şeklinde bulunur. Bu maddelerin taşınması sırasında özel önlemler alınması gereklidir.
 • Gazlar: Gazlar, havadan daha ağır veya hafif olan sıkıştırılmış, soğutulmuş veya sıvılaştırılmış maddelerdir. Bu tür maddeler, tehlikeli gazlar, yanıcı gazlar veya zehirli gazlar şeklinde sınıflandırılabilir. Bu maddelerin taşınması, uygun ambalajlama, etiketleme ve koruyucu ekipman kullanımı gerektirir.
 • Yanıcı sıvılar: Yanıcı sıvılar, açık alev veya kıvılcım nedeniyle tutuşabilen sıvı maddelerdir. Bu tür maddelerin yanıcı noktaları ve flaş noktaları belirlenir ve taşınması sırasında uygun önlemler alınması gereklidir.
 • Yanıcı katılar: Yanıcı katılar, ateş veya diğer uyaranlarla kolayca tutuşabilen katı maddelerdir. Bu tür maddeler, yanıcı tozlar, yanıcı lifler veya yanıcı malzemeler şeklinde sınıflandırılabilir.
 • Yanıcı oksitler: Yanıcı oksitler, yanıcı malzemelerle temas ederek oksijen salınımı yapan maddelerdir. Bu tür maddelerin taşınması sırasında özel önlemler alınması gereklidir.
 • Toksik maddeler: Toksik maddeler, insan sağlığına zararlı olabilecek kimyasal, biyolojik veya radyolojik maddelerdir. Bu tür maddeler, zehirli gazlar, zehirli sıvılar veya zehirli katılar şeklinde sınıflandırılabilir.
 • Radyoaktif maddeler: Radyoaktif maddeler, radyasyon yayabilecek maddelerdir. Bu tür maddeler, yüksek seviyede radyasyon yayabilecek maddeler veya düşük seviyede radyasyon yayabilecek maddeler şeklinde sınıflandırılabilir.
 • Korozyonlu maddeler: Çevrede veya malzemelerde hasara neden olabilecek aşındırıcı maddeler. Son derece dikkatlice davranılması gereken maddelerdir.
 • Diğer tehlikeli maddeler: Yukarıdaki sınıflara girmeyen ancak tehlike arz eden diğer maddeler. 

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yapılırken Dikkat Edilecekler

Tehlikeli madde taşımacılığı, doğru şekilde yapılmadığında ciddi risklere neden olabilir. Bu nedenle, taşımacılık sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar şunlardır:

 • Kanunlara uygunluk: Tehlikeli madde taşımacılığı, ülkenizdeki kanunlara uygun olarak yapılmalıdır. Taşıma yönetmelikleri ve kanunları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.
 • Tehlikeli madde sınıfları: Tehlikeli maddeler, sınıflandırılmalarına göre taşınmalıdır. Bu, maddeyi ne tür bir kapta taşımanız gerektiği, taşıma aracının gereksinimleri ve diğer önlemler hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar.
 • Uygun ambalajlama: Tehlikeli maddeler, uygun ambalajlama teknikleri kullanılarak taşınmalıdır. Bu, maddenin zarar görmesini veya diğer maddelerle reaksiyona girmesini önler.
 • İyi işaretlemeler: Taşıma aracının üstünde uygun etiketler, işaretler ve diğer bilgilendirici işaretlemeler yer almalıdır. Bu, diğer sürücülerin ve kargo personelinin tehlikeli maddelerin taşındığını bilmesini sağlar.
 • Yetkili personel: Tehlikeli madde taşımacılığı, eğitimli ve yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Sürücülerin ve kargo personelinin tehlikeli maddelerin taşınması konusunda bilgi sahibi olması gerekir.
 • Acil durum planları: Taşıma aracında tehlikeli maddelerin taşınması sırasında acil bir durum meydana gelirse, acil durum planları hazırlanmalıdır. Bu, kargo personelinin ve diğer sürücülerin güvende kalmasını sağlar.
 • Doğru ekipmanlar: Tehlikeli madde taşımacılığı için uygun ekipmanlar kullanılmalıdır. Örneğin, taşıma aracı uygun kapasiteli bir yangın söndürücüye sahip olmalıdır.
 • Uygun hız: Taşıma aracı, tehlikeli maddelerin taşınması sırasında uygun hızda seyahat etmelidir. Bu, aracın kontrolünü kaybetme ve diğer sürücülere tehlike yaratma olasılığını azaltır.
 • Tehlikeli madde taşımacılığı ciddi riskler taşıdığından, bu hususlara özen gösterilmesi hayati önem taşır. 

Bu nedenle, taşımacılık işlemleri özenli bir şekilde yürütülmeli ve tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Share This Post