(+90) 212 631 00 02 / (+90) 537 591 32 21
17
Ara

İntermodal Taşımacılık Nedir?

İntermodal taşımacılık sisteminde değişen unsur yalnızca taşımacılık modu olmaktadır. Denizyolu taşımacılığı ile başlayan mal sevkiyatı kısa bir zaman sonra karayolu taşımacılığına geçebilir. Bu aşamada, yük ve malların taşındığı taşıt değişmezse intermodal taşımacılık sağlanır. Bu taşımacılık yönünde belirtilen taşıma araçlarına, treyler ya da vagonlar örnek olarak gösterilebilir. Havayolu, denizyolu, demiryolu ve karayolu ile mümkündür. İntermodal taşımacılık sorusuna verilecek en kısa cevap bu şekildedir.

Kombine taşımacılık olarak da bilinen intermodal taşımacılık, taşıma kabı (konteyner, swap-body vb.) değişmeden çeşitli taşıma sistemlerini (demiryolu, Ro-Ro taşımacılık, karayolu) entegre ederek yükün hedefe teslim edilemesini sağlar. Bu yeni nesil taşımacılığın hem Türkiye’de hem de Dünyada kullanım sayısı yıldan yıla artış gösteriyor. Belirlenen transit sürelerde teslimat, uygun navlun imkânı ve operasyonların çevreci olması gibi sebeplerden dolayı intermodal taşımacılığın tercih edilebilirliği artırıyor. Ayrıca sınır kapılarındaki yoğun trafikten etkilenmeme, yol ve hava gibi çeşitli faktörlerden en az oranda etkilenmesi, çevreci ve yeni taşımacılık modelini son yıllarda daha da öne çıkartmaya devam ediyor.

intermodal taşımacılık

Türkiye’de İntermodal Taşımacılık

Bunun en temel sebepleri arasında geniş taşıma seçenekleri ve bununla beraber gelen ekonomik fırsatlar yer alıyor. Her ne kadar firmalara maliyet açısından fayda sağlasa da İntermodal taşımacılığın en büyük katkısı çevre ve doğaya karşı gösterdiği hassasiyettir.

Sunmuş olduğu birbirinden yararlı imkânlar ile transferleri oldukça hızlı bir şekilde tamamlar. Malın en kısa süre içerisinde, olabildiğince minimum maliyetli bir şekilde varış noktasına ulaşması hedeflenir. Bu çevreci anlayışta birbirine entegre taşıma modları tercih edildiği için, ulaşım şeklinin değişmesi de hızlı gerçekleşir. Entegre olan taşıma modları sayesinde güvenilir nakliyat sağlanır. Zaman yönetiminin etkili bir şekilde kullanıldığı taşımacılık yönteminde, lojistik sorunlarının yaşanmaması için çeşitli planlamalar söz konusudur. Bu planlamalar arasında en dikkat çekici olanları arasında lojistik planlama da bulunmaktadır. Yapılan etkili planlama ve zaman yönetimi sayesinde, transfer süresi boyunca güvenlik ve esneklik ön plana çıkar. 

Çoklu taşıma modlarının kullanıldığı bu çeşitte, tüm lojistik adımları etkili bir biçimde kontrol edilerek takibin kolaylaştırılması sağlanır. Son yıllarda değişen talep ve beklentiler sebebiyle, intermodal taşımacılık Türkiye’de sık sık tercih edilmektedir. Türkiye’de intermodal taşımacılık gittikçe gelişim göstermektedir. Hız, esneklik ve güvenilirlik yönünden oldukça güçlü bir alternatif haline gelen intermodal taşımacılık sayesinde, şirketler istenilen süre içerisinde mallarını teslim noktasına ulaştırırlar.

İntermodal taşımacılığın çevresel etkilerine en dikkat çekici örnek ise normalde yalnızca kara yolu ile taşıması gerçekleştirilen malların, bir transfer noktasından sonra demir yolu ile taşınması ve bununla beraber ortaya çıkan fosil yakıt tüketimleridir. Normalde İzmir ile Marsilya arasında mal transferi yapılabilmesi için kat edilmesi gereken toplam kara yolu mesafesi yaklaşık 2800 km’dir. Fakat yeni nesil taşımacılık tercih edildikten sonra 2800 km’lik mesafenin sadece 250 km’si kara yolu ile sağlanmaktadır. Geriye kalan mesafenin demir yolu ile devam edilmesi, fosil yakıt tüketimini en düşük düzeylere indirerek taşımacılığın daha çevre dostu bir noktaya evrilmesine imkân sağlamaktadır.

İntermodal Taşımacılık Nasıl Yapılır?

Transfer edilmesi gereken malların kara yolu ile limana getirilip limandan direkt gemiye aktarılmasının ardından trenler ile istenilen teslimat noktasına ulaşması şeklinde de gerçekleştirilebilir. Bu nakliyat aşamaları yapılırken malların yer aldığı taşıma aracı, konteyner ya da treyler herhangi bir değişikliğe maruz kalmaz. 

İntermodal taşımacılığı diğer taşımacılık türlerinden en ayırıcı özelliklerden biri de mal üzerinde herhangi bir elleçleme (malın orijinal niteliklerini bozmadan istifleme, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan daha küçük kaplara alınması) işlemi yapılmadan farklı taşımacılık moduna geçilmesidir. Taşıma araçlarının değişmemesi, nakliyat esnasında yüklerin güvenli bir biçimde muhafaza edilmesini da destekler. İntermodal taşımacılık sistemi, sürdürülebilir taşımacılığın mihenk taşı olarak ifade edilmektedir. Mallara nakliyat sırasında temas edilmemesi hem güvenlik hem de hijyen koşullarının etkin bir şekilde sağlanmasına imkan tanımaktadır. Birbirinden farklı tüm taşıma modlarının (havayolu, demiryolu, karayolu, denizyolu) uyum içerisinde olabilmesi için, intermodal adeta biçilmiş bir kaftan niteliğindedir. Taşıma sistemlerinin birbiri ile entegre hale gelerek sevkiyat gerçekleştirmesi sonucunda maliyet ve hız optimizasyonu da sağlanmış olur.

Intermodal Taşımacılık Özellikleri

İntermodal taşımacılık özelliklerinden bahsederken diğer taşımacılık yöntemlerinden daha avantajlı olduğunu söylememiz gerekir. Bunlar arasında yenilikçi, pratik ve çözüm odaklı oluşu her zaman için firmaları, rakiplerinin önüne geçirecek bir artı yöndür. Günümüz rekabet koşullarında nakliye ve teslimat sektörlerinde “hız” göze çarpan bir ivme kazanmıştır. İntermodal taşımacılık yönteminden söz ederken pekâlâ diğer taşımacılık yöntemlerine göre hız konusunda çok büyük bir farklılıkla gelişip değiştiğini söylemek, yadsınamaz bir gerçektir.

– İntermodal taşımacılıkta malın transfer süreci içinde yeniden gözden geçirilip revize edilme zahmetini ortadan kaldırır.

– İntermodal yük taşımacılığının en avantajlı yanı, modlar arasındaki ekipmanın serbest değişimidir. İntermodal taşımacılık özelliklerini yalın ve kısa şekilde örneklendirebiliriz. Bir kamyonun şase parçası, bir gemini içinde taşınabilir veya bir demiryolu aracı karayolu taşımacılığı ile taşınabilir.

– Mallar, içinde bulunduğu taşıma bölümde başka bir bölüme aktarılmazlar.

– Yükleme ve varış adresi arasında kullanılacak çeşitli taşıma modları için, çok sayıda taşıyıcı ve taşıma kontratları yapılmaktadır.

– İntermodal taşımacılık özellikleri arasında güvenilir bir ticaret ortamı yaratmak oldukça önemlidir. Bu yüzden birden fazla taşımacı şirket sürecin işleyişinden sorumludur.

İntermodal Taşımacılık Çeşitleri

İntermodal taşımacılık çeşitlerinde farklı kombinasyonlar oluşturmak mümkündür. Denizyolu-Karayolu-Demiryolu veya Karayolu-Denizyolu-Demiryolu gibi farklı komplike aşamalar oluşturulabilir. , İntermodal taşımacılık çeşitleri arasında malların taşımacılık modları arasında geçiş yaparken elleçlenmemesi için elde olan araçların kullanılması yer alır. Bu sayede, ek bir işlem yapılmaz.  İntermodal taşımacılık çeşitlerinin en önemli özellikleri arasında, modlar arası ekipmanların da taşınması yer alır. Örneğin, bir tırın motor kısmı bir tren aracılığıyla taşınabilir. Karayolu araçlarından biri olan kamyonlar da denizyolu aracılığıyla taşınabilir. Operasyon sürecinde, mal ve çeşitli eşyalar yalnızca bulundukları taşıma ünitesiyle diğer taşıma moduna geçer. İntermodal taşımacılıkta denizyolu, karayolu ve demiryolunu aynı nakliyat sürecinde kullanmak mümkündür.

Neden İntermodal Taşımacılık

Değişen ve gelişen, her gün daha da kızışan piyasa koşullarında rakiplerin önüne geçmek isteyen taşımacılık firmaları İntermodal taşımacılığı kullanmadan bu hedeflerine ulaşmaları mümkün görünmemektedir. Yenilikçi taşımacılık modelini kullanmayan, en azından bu modeli denemeyen taşımacılık firmaları maalesef bu değişime direnemeyecektir. Rakiplerinin önüne geçmek, müşteri memnuniyetini maksimize etmek, maliyetlerini minimize etmek isteyen firmalar için İntermodal taşımacılık yöntemi biçilmiş bir kaftandır!

Neden İntermodal taşımacılık sorumuzun cevabını ise şu şekilde sıraladık:

  • Karayolu taşımacılığı kadar hızlı
  • Çevreyi korur
  • Güvenilir
  • Geçiş kısıtlamalarının dezavantajlarını en düşük seviyeye düşürür.
  • Karayolu taşımacılığına kıyaslandığında daha minimum düzeyde karbondioksit salınımına sebep olur
  • Standart transit süreleri sunar
  • Her zaman (7/24) izlenebilir
  • Karayolu taşımacılığına göre daha fazla mal kapasitesi sağlar
  • Kötü hava şartlarının etkilerini en alt seviyeye indirir
  • Sabit transit süreleri ile gerçekçi bir plan oluşturmaya imkân sağlar.

İntermodal Taşımacılık Şeklinin Avantajları Nelerdir?

İntermodal taşıma şeklinde, malların transferi yerine sadece taşıma birimlerinin transferi gerçekleştirilir. Karma bir sevkiyat çeşidi olarak da değerlendirilebilecek olan intermodal taşımacılık şekli, şirketlere birbirinden farklı avantajlar sunmaktadır. İntermodal taşımacılık avantajları arasında ilk olarak güvenilirlik akla gelir. Malların transferi esnasında güvenliğinin korunması, yolculuk sırasında meydana gelebilme ihtimali olan olumsuz olayların önüne geçebilmek işletmeler tarafından önemlidir. İşletmelere güvenli taşıma avantajı imkânı veren bu taşıma türü, aynı zamanda çeşitli birikimler elde etmeye de oldukça katkıda bulunur. Taşıma operasyonu sırasında zaman ve mali açıdan tasarruf edilmesi, bu model taşımacılıkta mümkün kılınabilmektedir.


Share This Post