(+90) 212 631 00 02 / (+90) 537 591 32 21
28
Nis

Tio Belgesi Nedir? Tio Belgesi Nasıl Alınır

tio belgesi

TİO belgesi, lojistik sektöründe faaliyet göstermek isteyen şahıslar için oldukça önemli bir belgedir. Bu belge, taşımacılık hizmeti vermek isteyen ve iş yapabilme yetkisine sahip olmak isteyen lojistik firmalara T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilir. TİO belgesi, işletmelerin güvenli ve yasal bir şekilde taşımacılık hizmeti sunmalarını sağlayan bir belgedir.

TİO belgesi almak isteyenler, bakanlığa yapılan başvurunun incelenmesinin ardından belge alabilirler. Başvurular titizlikle incelenir ve belge verilmesine uygun görülen firmalara onay verilir. Bu belgesi sayesinde işletmeler, taşımacılık sektöründe hizmet verme ve iş yapma yetkisine sahip olurlar.

TİO Açılımı Nedir?

TİO, lojistik sektöründe sıklıkla kullanılan bir kısaltmadır, açılımı ise Taşıma İşleri Organizatörlüğü’nün açılımıdır.  Bu terim, taşıma işlerinin organizasyonunu ve planlamasını sağlayan birimleri ifade eder. 

TİO Belgesi Nedir?

TİO Belgesi, 01.01.2019 tarihinden itibaren T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen ve karayolu, havayolu, demiryolu, denizyolu gibi lojistik alanlarda faaliyet gösteren şirketlere ve bireylere hakkı olan bir belgedir. Bu belge, söz konusu alanlarda faaliyet göstermek isteyen ve bu faaliyetlerini yasal bir şekilde sürdürmek isteyen şirketler ve bireyler için oldukça önemlidir.
TİO Belgesi, lojistik sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve bireylerin yasal olarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve sektörde güvenilir bir şekilde hizmet verebilmeleri için gereklidir. Belge, söz konusu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin ve bireylerin tüm yasal gerekliliklere uygun bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlar.

TİO Belgesi Ne İşe Yarar?

TİO belgesinin en önemlisi gümrük işlemlerinde sıkıntı yaşanmaması için gereklidir. İhracatçıların ürünlerini yurt dışına sorunsuz bir şekilde göndermelerine olanak tanır ve gümrük kontrollerinde kolaylık sağlar. TİO belgesi olmayan ihracatçılar ise yaşanabilecek olumsuz durumlar karşısında dezavantajlı konuma düşebilirler.

 • Taşıma işi organizatörlerinin uluslararası yasalara uyumlu faaliyetler gerçekleştirmeye teşvik eder.
 • Hareketli hizmetler için denetim sistemini iyileştirir.
 • Nakliye yöntemlerinin kontrolünü sağlar.
 • Gönderen ve alıcıların sorumluluklarını ve haklarını belirler.
 • Nakliye işlerinin planlayıcıları hizmet koşullarını belirler.
 • TİO belgesi, bireylere ve lojistik şirketlere hizmet sağlama yetkisi verir.

TİO Belgesi Almak İçin Gerekli Şartlar

Bir bireyin veya kuruluşun taşımacılık organizasyonu görevlerini üstlenebilmesi için yerine getirmesi gereken bazı ana koşullar bulunmaktadır.

 • Belirli bir miktar TİO belgesi için başvuru ücreti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi hesabına ödenmelidir.
 • Başvuruların kabul edilebilmesi için belirli bir miktarda sermayeye ihtiyaç vardır.
 • Belgelerde, merkez, şube veya iş yeri adreslerinden herhangi birinin belgelenmesi zorunlu koşullardan biridir.
 • Tüzel kişilerin isteklerinin dikkate alınabilmesi için, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini vermelidirler.
 • Belgeyle bağlantılı olunduğunu gösteren belgenin geçerlilik tarihine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanırken, ilgili ticaret veya sanayi odasına sunulması gerekmektedir.
 • Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak şirket kurulması ve ticaret siciline kaydedilmesi gerekmektedir, ancak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları şartı aranmaktadır.

TİO Belgesi Kim Tarafından Verilir?

TİO belgesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilir. Başvuruların tamamlanması ve onaylanması 30 gün sürer. Verilen ya da yenilenen belgelerin geçerlilik süresi 5 yıldır.

Hangi Şirketler TİO Belgesi Alabilir?

Farklı sektörlerde taşımacılık faaliyeti yapmak isteyen tüm şirketler, mevcut bakanlık tarafından talep edilen şartlara uygun olarak TİO belgesi alabilirler.

TİO Belgesi Nasıl Alınır?

TİO belgesi almak için bakanlık tarafından düzenlenmiş bir yetki belgesi ve başvuru formu doldurulması gerekmektedir. Başvuru yaparken ticaret sicil gazetesi ve belge ücretinin ödendiğini gösteren makbuz ile oda kayıt belgesi de eklenerek gerekli evraklar tamamlanır. Yetki belgesi tamamlandıktan sonra, E-devlet üzerinden TİO belgesi sorgulama ve doğrulama yaparak kesinlikten emin olunmalıdır. Yetki Belgesi ve Taşıt Kartı yazdırmak için E-devlet üzerinden:

 • E-devlete giriş yapın.
 • Kurumlar bölümünden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sayfasına gidiniz.

Yetki Belgesi almak için;

 • ‘Yetki Belgesi İşlemleri’ seçeneğine tıklandıktan sonra, ‘Yetki Belgesi Sorgulama/Düzenleme’ sekmelerine geçilir.
 • Belge yazdırmak için gerekli yetki belgesi seçilir, ardından ‘Belge Oluştur’ seçeneğine tıklanır ve son olarak ‘Dosya İndir’ butonuna basılarak belge yazdırılır.

Taşıt Kartı için;

 • Yetki belgesi işlemlerine girdikten sonra, “Taşıt Kartı Sorgulama/Düzenleme” seçeneğine tıklanır.
 • Taşıt kartı yazdırılmak istenen aracın plakası girilir, bu plakalar yetki belgesine kayıtlıdır.
 • Taşıt kartı yazdırılmak üzere belge oluşturma butonuna tıklanır.

TİO Belgesi İstenen Bilgi ve Belgeler

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Başvuru dilekçesini imzalayan kişilerin temsile ve ilzama yetkili olduklarına dair sicil  tasdiknamesi.
 3. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin; yabancı uyruklu kişiler için noter onaylı pasaport örnekleri ile tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgesi, NOT: A.Ş. ve Kooperatif Yönetim Kurulu Bşk. ve üyelerinin
 4. Merkez ve/veya şube işyeri adresine sahip olduğunu gösterir belge (Kira Kontratı/Tapu) NOT: Ticaret Odası Faaliyet Belgesinde yer alan işyeri adresi ile kira kontratı/tapuda yer alan adres bilgilerinin örtüşmesi gerekir.
 5. Ticaret sicili gazetesi/gazeteleri
 6. İlgili meslek odası ya da ticaret ve/veya sanayi odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış (Belgede Taşımacının Unvanı, Adresi, Kayıt Tarihi, Çalışma Konusu/İştigali, Sermayesi ve varsa Firma Ortakları Yazılı Olacak.) Faaliyet Belgesi
 7. Yetki Belgesi için başvuranların en az 150.000 Türk Lirası* sahip olmaları şarttır. *Faaliyet Belgesinde yazılı olan sermaye.
 8. Elektronik tebligat sistemine kayıtlı olması.
 9. Belge Ücretinin Ödenmiş Olması (965.246,00 TL)

Başvuru Yapılacak Bölge Müdürlükleri

 1. Bölge Müdürlüğü (İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli)
 2. Bölge Müdürlüğü (Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Aksaray, Çankırı, Konya, Eskişehir, Kayseri)
 3. Bölge Müdürlüğü (İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Muğla)
 4. Bölge Müdürlüğü  (Bursa Bilecik, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, Yalova)
 5. Bölge Müdürlüğü  (Adana, Mersin, Karaman, Niğde, Hatay)
 6. Bölge Müdürlüğü  (Antalya, Afyon, Burdur, Isparta)
 7. Bölge Müdürlüğü (Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa)
 8. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır, Batman, Bitlis, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Van)
 9. Bölge Müdürlüğü (Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop)
 10. Bölge Müdürlüğü (Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars, Muş, Tunceli)
 11. Bölge Müdürlüğü (Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize)
 12. Bölge Müdürlüğü (Sivas, Malatya, Tokat, Yozgat)
 13. Bölge Müdürlüğü (Bolu, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak)

TİO Belgesi Ücreti

Ticari araç işletmeciliği alanında faaliyet göstermek isteyen girişimcilerin ve işletmelerin dikkate alması gereken en önemli mali yükümlülüklerden biri TİO Belgesi Ücretidir. Ticari araç işletmeciliği yapmak isteyenlerin, sektörde faaliyet gösterebilmeleri için edinmeleri gereken resmi bir yetkilendirmeyi simgeler. Madde 23’e göre, TİO’nun yetki belgesi için ödemesi gereken bir ücret belirlenmiştir ve bu miktar 273.244 Türk Lirası olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan, madde 10‘un ikinci fıkrası uyarınca düzenlenen yetki belgesi için ödenmesi gereken ücret ise daha farklı bir yapıda belirlenmiş ve bu ücret 70.000 Türk Lirası olarak belirtilmiştir. 

Share This Post